kettlebell, MMA a bojová umění a sportySvaly, pohyb a bojová umění

V bojových uměních a sportech, a samozřejmě zdaleka nejen u nich, hrají síla, mobilita a aktivní flexibilita důležitý soubor fyzických předpokladů pro podávání kvalitních výkonů. Při praktikování bojových umění a sportů se snažíme nebýt strnulí, naopak se neustále snažíme pohybovat a využívat pohyb celého těla –  mimo jiné i k tomu, abychom vyvinuli co největší „sílu“ (hybnost) využitím naší hmotnosti a rychlosti.

Asi každý praktikant bojových umění a sportů potvrdí, že úder vycházející z celého těla je vždy účinnější, než úder generovaný pouze pohybem ruky. Správné pohybové vzorce a správné držení těla jsou tak nezbytné pro správnou a účinnou techniku. Právě proto se jim již od cvičení nováčků věnuje tolik prostoru.

funkční posilování pro MMA a bojová umění a sportyCo stojí ale u kořene správného rozvoje pohybu? Kvalita každého pohybu je dána správnou funkcí svalů, jejich napínáním a uvolňováním během pohybu nebo postoje. Správně funkčně a harmonicky rozvinuté svaly umožňují tělu vykonávat pohyb přirozeně a nekladou mu nechtěná omezení. Podporují navíc i správnou funkci našich kloubů tím, že v nich minimalizují tření.

Naopak nesprávný rozvoj pohybu je charakterizován tím, že jsou při něm svaly zatěžovány nerovnoměrně nebo velmi izolovaně. Příkladem takového cvičení je třeba posilování svalů na mnohých posilovacích strojích, při kterém bývá důraz cvičení zaměřen na jeden sval či malou skupinu svalů, spíše než pohyb těla jako celku.

V posilovnách často vídáme lidi, kteří často bez promyšleného tréninkového plánu  obchází stroje a cvičí systémem „dnes biceps, zítra hrudník“. Pravidelným nerovnoměrným zatěžováním svalů, které působí v těle proti sobě nebo na sebe navazují, si upevňujeme svalovou dysbalanci a dokonce, díky vzájemné návaznosti jednotlivých svalů, ji přenášíme na vzdálenější svalové partie. Dochází při něm zároveň k nadměrnému tření v kloubech, jejich bolesti a riziku zranění, které se nemusí projevit ihned, ale vlivem postupného zatěžování  až v pozdějším věku.

Kettlebell pro „funkční“ rozvoj svalů

kettlebell pro MMA a bojová umění a sportyTrénink s kettlebells je pro harmonický rozvoj svalů a správných pohybových vzorců velmi funkční!  Oproti izolovanému přístupu cvičení svalů na posilovacích strojích procvičuje kettlebell svalové skupiny celého těla jako jeden funkční celek, v komplexních pohybových vzorcích vycházejících často z přirozených pohybů běžného života či bojových sportů.

Už několika málo vybranými cviky s kettlebell je možné procvičit primární pohybové vzorce se zapojením většiny svalů našeho těla, rozvíjet tak celkovou svalovou harmonii a zlepšit mobilitu. Při prakticky každém cvičení s kettlebell je také intenzivně cvičeno „jádro“ těla (core), které spojuje spodek a vršek našeho těla a umožňuje tělu hýbat se jako jeden celek.

Josef Sokol - kettlebell pro MMA a bojová umění a sportyOsobně tak považuji cvičení s kettlebell za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro silově-vytrvalostní přípravu. Vřele všem doporučuji cvičení s tímto staletími ověřeným „old school“ nástrojem vyzkoušet, zpočátku raději pod instruktorským vedením pro osvojení správné techniky!

O autorovi: Josef Sokol (absolvent  instruktorské úrovně KB1) se věnuje řadě sportů, mj. MMA v pražském Pentagymu u Daniela Bartáka.