Posilování břicha a tzv. jádro je dnes v silovém a kondičním tréninku z jedním velmi kontraverzních témat. Justyna Macková (KB3) v jednom ze svých pravidelných Newsletterů Funkčního tréninku píše:

„Naše svaly nefungují izolovaně, ale jako dobře spolupracují team, proto je potřeba i tak procvičovat. Namísto izolovaného posilování jednoho svalu bychom se v tréninku měli zaměřit na posilování „jádra“ ve spolupráci s dolními a horním končetinami.“

„Jádro (core) čili tzv. hluboký svalový stabilizační systém tvoří o mnoho více svalů než jen onen six pack. Silné jádro je spojovníkem mezi spodní a horní polovinou těla a chrání vaší páteř a vnitřní orgány.“

Bret Contreras nedávno provedl EMG měření různých cviků na posilování jádra a došel k závěrům, které nás rozhodně potěšily – jak s ohledem na náš kettlebell systém (KB5), tak systém posilování s vlastní vahou (GT5). Contreras píše:

„Kettlebell komunita velebí přínos Turkish Get Upu (TGU) pro aktivaci „jádra“ (core) již léta. Některým trenérům posilování to trochu trvalo jít s dobou, ale dnes většina z nich nechává cvičit TGU svoje sportovce v rámci rozcvičky. TGU byl jediným cvikem v našem experimentu, který měl přes 100%  aktivace ve všech čtyřech svalech jádra, které byly testovány. Dobrá práce, cvičenci s kettlebells!“

Mezi další cviky, které patří v našich programech KB5 a GT5 mezi klíčové a které se umístily v top pozicích, patří kromě TGU shyby (ano, shyby!), přednosy a „železné prkno“ (plank).