Výsledky této studie jsou vskutku neuvěřitelné – potvrzují často rozšířené konspirační teorie a hoaxy, že zdravá strava, dostatek spánku, pohyb na čerstvém vzduchu a především cvičení jsou zdraví prospěšné.

To by jeden neřekl, že? Protože s výše uvedené spekulace řada lidí stále nebere v potaz, američtí vědci na toto téma skutečně udělali rozsáhlou studii. Jak se totiž praví ve známé anekdotě, američtí vědci zjistili, že lidé všří tomu, co američtí vědci zjistili.

Hádejte, co je tím absolutně nejdůležitějším faktorem?  Fyzická aktivita a cvičení!

Neuvěřitelné, že? Pro ty, co neumí moc dobře anglicky, přinášíme překlad shrnutí a závěru.

Cíle: Porovnat míru hospitalizace, hospitalizace na jednotce intenzivní péče (JIP) a úmrtnost pacientů s COVID-19, kteří měli trvalý nedostatek fyzické aktivity, provozovali alespoň nějakou aktivitu nebo trvale splňovali doporučení pro fyzickou aktivitu.

 

Metody: Identifikovali jsme 48 440 dospělých pacientů s diagnózou COVID-19 v období od 1. ledna 2020 do 21. října 2020, u nichž byla v období od 19. března 2018 do 18. března 2020 provedena alespoň tři měření vitálních funkcí při cvičení. U každého pacienta jsme spojili kategorii fyzické aktivity, kterou sám uvedl (trvale neaktivní = 0-10 min/týden, určitá aktivita = 11-149 min/týden, trvale splňující pokyny = 150+ min/týden), s rizikem hospitalizace, přijetí na jednotku intenzivní péče a úmrtí po stanovení diagnózy COVID-19. Provedli jsme vícerozměrnou logistickou regresi kontrolující demografické údaje a známé rizikové faktory, abychom posoudili, zda nečinnost souvisí s následky onemocnění COVID-19.

 

Závěry: Důsledné dodržování pokynů pro fyzickou aktivitu bylo výrazně spojeno se sníženým rizikem závažných následků onemocnění COVID-19 u infikovaných dospělých. Doporučujeme, aby se snahy o podporu fyzické aktivity staly prioritou orgánů veřejného zdraví a byly začleněny do běžné lékařské péče.

Závěr detailněji – tučně jsme vyznačili to, co považujeme za obzvlášť důležité. Sakra, všechno! Přečtěte si to prosím velmi podrobně a 3x:

…Dokonce i úroveň aktivity, která nesplňovala doporučení pro fyzickou aktivitu, byla významně spojena se sníženou pravděpodobností hospitalizace a úmrtí. Je pozoruhodné, že soustavná nečinnost byla silnějším rizikovým faktorem pro závažné následky onemocnění COVID-19 než kterýkoli ze základních zdravotních stavů a rizikových faktorů identifikovaných CDC s výjimkou věku a anamnézy transplantace orgánů. Ve skutečnosti byla fyzická nečinnost nejsilnějším rizikovým faktorem ve všech následcích ve srovnání s běžně uváděnými modifikovatelnými rizikovými faktory, včetně kouření, obezity, diabetu, hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.

 

Tento důkaz, že nedostatek fyzické aktivity je silným modifikovatelným rizikovým faktorem pro závažný průběh COVID-19, kontrastuje s omezeným úsilím amerických orgánů veřejného zdraví o osvětu obyvatelstva o přínosech fyzické aktivity v souvislosti s nepříznivými následky COVID-19 nebo o systematickou podporu pravidelné fyzické aktivity během pandemie. Doporučujeme, aby orgány veřejného zdravotnictví informovaly všechny obyvatele, že kromě očkování a dodržování bezpečnostních zásad veřejného zdraví, jako je sociální distanc a používání roušek, může být pravidelná fyzická aktivita nejdůležitějším opatřením, které mohou jednotlivci učinit, aby zabránili závažnému průběhu COVID-19 a jeho komplikacím, včetně úmrtí. Toto poselství je obzvláště důležité vzhledem ke zvýšeným překážkám, které brání pravidelnému provádění fyzické aktivity během uzávěr a jiných pandemických omezení. Výsledky této studie naznačují jasný a použitelný návod, jak snížit riziko závažných následků COVID-19.

Aktuálně zažíváme masivní marketingovou podporu cvičení, fyzických aktivit a zdravé životosprávy obecně, že? 

Zodpovědní cvičenci z gymů, kteří o své zdraví již léta x-krát týdně pečují, vyhrávají nové iPhony, tenisky, a mají další privilegia, že?

Obzvláštní péče je věnovaná podpoře fyzických aktivit dětí, že? 

Kousám se do prstů, a dovolím si jasné a stručné sumárum:

Tělocvičny nejsou problém, ale součást řešení.

Možná to už “někdo” někdy někde řekl. Ehm. 

Ať už máváš s kettlebell, běháš, bušíš MMA, jóguješ, hraješ s kámošema fotbálek či s holkama ragby, anebo chodíš na procházky se psem, pokračuj.

Zdraví není jednorázová událost, ale proces.

 A pokud nevíš, jak se do toho pustit, doraž, a my ti rádi poradíme.

Z KB5 zdraví celý život zodpovědně cvičící a zdravý Pavel Macek, zakladatel a šéfinstruktor

Originál studie: “Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients”, in: Br J Sports Med., duben 2021.


 

Chceš se hýbat lépe, dostat se do kondice, zesílit?

Pošli nám email pomocí formuláře níže a rezervuj si zkušební lekci ZDARMA!

• Krok 1: Rozhodni se, do kterého KB5 Gymu se chceš přijít podívat. Nepotřebuješ žádné speciální oblečení ani vybavení – stačí tričko, kraťasy, tenisky anebo bos.

• Krok 2: Rezervuj si lekci ZDARMA. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti či kondice – jen chuť se sebou něco dělat. Domluv se na první lekci ještě dnes! 

  Jméno a příjmení

  Tvůj email

  V kterém KB5 Gymu chceš přijít na zkušební lekci ZDARMA? (Praha 3, Brno, Hradec Králové, Zlín, Bratislava, Nitra).

  Chystané webináře, semináře, certifikace a další akce!

  Pomohl Ti náš článek, program, video či podcast? Podpoř prosím naší publikační činnost!

  Podpoř provoz stránky kb5.cz dobrovolným příspěvkem na účet 2800760955/2010 anebo platbou prostřednictvím QR kódu (částku si určíš sama/sám). Děkujeme za podporu!