Odpověď na stránkách KB5 již proběhla: Nejhezčí je Ferda.

Ok, vážně: Je mnoho cest ke zvýšení mužského sebevědomí a následně i libida (tolik kontroverzně vnímaného a zároveň očekávaného druhou polovinou lidstva): nové sportovní auto, návštěva klubu, a další, v neposlední řadě i pozorování vlastní „funkční“ postavy. Ano, přiznejme pánové, nejen naše drahé polovičky znají využití zrcadla.

Využití zrcadla při cvičení nejen pro sebelaskání, ale i pro korekci cviků, motivaci atd. je bezesporné. Ale. Vzpomínka na přednášky a již ustupující znalosti z anatomie a kineziologie mě postavila před otázku: Je to pokaždé vhodné?

Každé lidské tělo je vybaveno soustavou složitých nervosvalových receptorů a dalších ústrojí, které umožňují našemu mozku plně si uvědomovat stav našeho těla, pozici jednotlivých segmentů a vést náš pohyb dle aktuální potřeby. Je pokaždé potřebné zrcadlo?

Někteří autoři uvádí, že téměř až 75% informací získáváme pomocí zraku. Jsme tedy vizuálně orientovaní? Jak se tedy pohybujeme v noci? Každý se již někdy v noci plížil ke své oblíbené modle – lednici, skryt před zraky drahé polovičky. Šero, trvale svítící budík, jiné spotřebiče apod., znalost prostoru jsou jistě argumenty. Ale jak to dělají slepci? Také se pohybují a jejich pohyby rozhodně nenesou charakteristiky surikaty pozorující okolí. Každý dovede zavřít oči a vést vědomý, řízený a cílený pohyb. Jen je to pro nás složitější.

Provedení cviku před zrcadlem mě sice dává možnost korekce, možná motivace, ale neubírá mě něco? Bude vždy při požadované pohybové činnosti či řešení pohybového úkolu?

A odpověď byla tu.

Využívejme zrcadlo pro korekci cviku, ale cvičme, pokud to jde bez něj. Nevypínejme a nenechávejme krnět vaše dokonale vymyšlené soustavy vnitřní regulace.

Navíc zrcadlo v gymu vás také snáze odhalí vševidoucímu oku cvičitele ve vaší chvilce pauzy, kterou jste si sami naordinovali.

Zrcadlo nijak nehaním a dokonce je nebudu ani vyhazovat, přestože úvodní otázka je již zodpovězena. Je to Ferda.

Zdar a sílu a odpočinek mimo zrcadla!

Autor: PaMír

Nejbližší akce, semináře a kurzy!

[events_list]