CK-FMSJména Gray Cook, Brett Jones a FMS nejsou pro naše pravidelné čtenáře a fanoušky žádná velká neznámá. Graye Cooka zmiňujeme v každém druhém článku, a co se týče systému FMS (Functional Movement Screen) týče, sledujeme jeho vznik a vývoj již léta.

Zjednodušenou pětibodovou variantu FMS jsme v rámci školy KB5 používali již od r. 2008 a certifikační kurz FMS byl na seznamu důležitých věcí na jednom z prvních míst. Čekali jsme však na vypsání termínu tzv. CK-FMS (Certified Kettlebell – Functional Movement Specialist), spojujícího curriculum FMS Levelů 1 a 2 a curriculum cvičení s kettlebell školy RKC/StrongFirst.

David „Iron Tamer“ Whitley nám na červnovém RKC řekl, že absolvovat CK-FMS je pro nás povinnost, a že posune naše profesionální znalosti tak jak RKC posunulo naše dovednosti fyzické. Jakmile byl tedy v létě slavnostně vyhlášen termín kurzu CK-FMS (prvního evropského!), nebylo na co čekat!

CK-FMS aneb Certified Kettlebell – Functional Movement Screen je joint venture dvou prestižních systémů, a sice Russian Kettlebell Challenge (RKC) a Functional Movement Screen. Budapešťstký kurz vedl osobně Brett Jones, jeden ze zakládajících otců FMS, Master RKC/Master SFG, spolupracovník Gray Cooka, jako asistenti mu pomáhali Tommy Bloom, Peter Lakatos. CK-FMS ze účastnili profesionální instruktoři z Itálie, Irska, Velké Británie, Nizozemí, Německa, USA, Malajsie a Maďarska, Českou republiku zastupovali (jak jinak) Justyna K. Macková (Funkční trénink Praha) a Pavel Macek, (Kettlebell KB5).

CK FMS - Tommy Blom, Justyna K. Macková, Pavel Macek, Peter Lakatos

Čtyřdenní program CK-FMS kurzu byl informačně a cvičebně náročný, drahý (cca. 30.000 Kč na osobu) a 100% profesionálně připravený a vedený – byl ostatně pouze a jen pro certifikované instruktory RKC/SFG. Každý den jsme začínali v 8:30 a končili v 18:00. Intenzivní CK-FMS kurz zahrnoval:

 • Detailní review kettlebell cviků RKC/SFG
 • Screening funkčního pohybu – 7 testů, tj. náplň kurzů FMS Level 1
 • Metody doplňkového screeningu
 • Nápravná cvičení z 5 na sebe navazujících skupin cviků: mobilita, statická stabilita, dynamická stabilita, silový  a kondiční trénink, tj. náplň kurzů FMS Level 1 a 2
 • Přednášky na téma funkčního pohybu a funkčního silového/kondičního tréninku

Functional Movement Screen

Jak to celé vypadá v praxi? FMS profesionál otestuje klienta pomocí FMS – odhalí-li pohybové asymetrie/dysbalance, vypracuje mu program na jejich zlepšení, ukáže nápravné cviky a zohlední jeho stávající sportovní činnost pomocí semaforového klíče „zelená – oranžová – červená“ (co cvičit, co opatrně, čemu se vyhnout). Odhalí-li bolest, odkáže jej k fyzioterapeutovi/ortopedovi – jakmile je lékař propustí (žádná bolest, plný rozsah pohybu), otestuje klienta znovu a začne s ním pracovat na pohybu a následně silovém a kondičním tréninku.

FMS tedy nezastupuje fyzioterapeuty ani ortopedy a nefušuje jim do řemesla – FMS se stará o to, aby se člověk k těmto odborníkům dostal včas (odhalí-li bolest), anebo vůbec (odhalí-li pohybové limitace či asymetrie/dysbalance). FMS je též vynikajícím návazným screeningem po úspěšně absolvované rehabilitaci. Plný rozsah pohybu a žádná bolest té či oné části těla totiž ještě nejsou úplné vítězství. Co pohyb?

FMS - Functional Movement ScreenVe FMS je celkem 7 komplexních  a navzájem provázaných „testů“ (screenů) funkčního pohybu – každý z nich je ohodnocen na následující škále:

3 = perfekce, žádné kompenzace či omezení pohybu, výborně
2 = kompenzace, chvalitebně
1 = dysfunkce, neprospěl, nedostatečně
0 = bolest, „zdravotní problém“ – je třeba odborné lékařské vyšetření!

Potencionální problémy nejsou jen „nuly“ či „jedničky“, ale též asymetrická hodnocení (1/2, 1/3 i 2/3!). Pravděpodobnost zranění má totiž 2 nejčastější ukazatele a) předchozí zranění b) asymetrie a dysbalance. Se zraněním a bolestí je to podobné jako s obezitou – jednoho dne se člověk probudí a je tlustý; stejně tak se člověk jednoho dne probudí a něco ho bolí… Anebo se jednoho dne zraní.

FMS je vhodný především pro:

 • Asymetrie a dysbalance - nebezpečí zranění!computer generaci a všechny, kdo mají sedavé zaměstnání, od mladých až po seniory
 • aktivní sportovce, především běžce, fotbalisty, hokejisty, atlety, jogíny atd. – pro profesionály ne možnost, ale POVINNOST!
 • cvičence z posiloven, včetně cvičenců s kettlebell, velkými činkami, sandbagy atd.
 • příslušníky branně-bezpečnostních složek
 • absolventy úspěšné rehabilitace

Jaký je tedy cíl FMS?

 • odhalení slabých článků řetězu, odstranění asymetrií a dysbalancí
 • náprava fundamentálních pohybových vzorců
 • zlepšení mobility kotníků, kyčlí, hrudní páteře, ramen
 • posílení hlubokého svalového stabilizačního systému
 • prevence zranění
 • zlepšení sportovních dovedností a výkonů

Máte-li zájem o FMS, kontaktujte nás zde!

Well, to zní jako dobrá nabídka – nejenže se budu moci své oblíbené sportovní činnosti věnovat ještě mnoho let, ale budu mít navíc i lepší výkony! Stačí zapracovat na mobilitě páteře a váš military press se „zničehonič“ zlepší o jednu dvě váhy, stačí zapracovat na kotníku nebo aktivaci jádra a najednou uděláte dřep na jedné noze nebo shyb, budete mít rychlejší start nebo úspornější krok při běhu.  Cílem nápravných cvičení je tedy náprava pohybových vzorců, retest a změna hodnocení 1 na (minimálně) 2,  a asymetrie (1/2, 2/3, 1/3) změnit na symetrická ohodnocení (2/2, 3/3).

CK-FMSProblém nelze automaticky hodit do oblíbebných kategorií „zkrácený/oslabený“ – na to jsou lidské tělo a pohyb příliš komplexní záležitost. V tom je unikum FMS – pracuje na zlepšení pohybu, a to pomocí nápravných cvičení. FMS expert vám zadá jen ten cvik, po jehož cvičení nastane okamžité (!) zlepšení – nenastane-li, zvolí cvik jiný, z jiné skupiny. Okamžitých, až zázračných zlepšení jsme v průběhu čtyř dní byli svědkem takřka každých deset minut, a co lépe, byli jsme je schopni s novými klienty úspěšně zopakovat.

Cviky jsou časově nenáročné (5-10 minut), protože zkušenost z praxe ukazuje, že málokdo bude věnovat nápravným cvičením více než pár minut. FMS je navíc provázaný systém – cvičení cviků jedné skupiny automaticky příznivě ovlivňuje zlepšení všech ostatních pohybových vzorců – zlepší se jeden pohybový vzorec, zlepší se jich více!

Mimo jiné jsme měli radost i z našich FMS skóre – Pavel měl celkem 15 z 21, které si zlepšil na 16, Justyna 17, a samozřejmě žádné asymetrie a žádné „jedničky“ či „nuly“! Nejvyšší možné skóre je 21 – Brett Jones mj. řekl, že ze stovek a tisíců lidí které screenoval viděl jen pár lidí na 18 či 19, se skóre 21 však nikoho; jedním z těch, kteří se ideálnímu skóre blížili, byl (žádné překvapení) Pavel Tsatsouline. Jeho metody zjevně fungují! 21 však není cíl – cíl je nemít žádné „nuly“, „jedničky“ či asymetrie (2/3, 1/2. 1/3). Skóre 14 (tj. samé dvojky, bez asymetrií) je super výsledek, good to go! Říkáte si, jak jste na tom vy?

CK-FMSŘíkáme-li kettlebell, myslíme funkční silový a kondiční trénink; říkáme-li funkční silový a kondiční trénink, myslíme kettlebell, aneb pro nás jako pro profesionální instruktory cvičení s kettlebell měl CK-FMS kurz navíc neocenitelný přínos i co se týče systému cvičení s kettlebell, cvičebních programů, progresí/regresí atd. Naučili jsme se velkou řadu variant a progresí kettlebell deadliftů, kettlebell TGU, cleanů, pressů, dřepů a dalších cviků, rozšiřující náš kettlebell arsenál a potvrzující správné a logické vyskládání kettlebell curricula školy KB5, tj. levelů KB1 až KB5.

Provázanost FMS s kettlebell (proto CK-FMS) nám jednoznačně řekne, kdy je cvičenec připraven na swing, celé TGU, military press apod., ostatně jako na jiné činnosti (kliky, shyby, běhání… Doplňte si sami). To je ohromná výhoda – zamezí to na jedné straně zraněním, na druhé straně umožní rapidní zlepšení výkonů, bez ohledu na sportovní činnost, které se věnujete.

CK-FMS kromě screeningu a následných nápravných cvičení zahrnuje i unikátní „semaforový“ systém „zelená – oranžová – červená“, týkající se doporučení k stávajícímu cvičebnímu programu:

 • Zelená: Cviky, které může člověk bez problémů cvičit
 • Oranžová: Cviky, které je možno cvičit, ale je třeba na ně dávat pozor, ubrat na zátěži, objemu, intenzitě apod.
 • Červená: STOP! aneb cviky které je třeba bezpodmínečně vynechat

Jinými slovy: Jste-li v jámě už příliš hluboko, přestaňte kopat. Klíčem k úspěchu je často nejen to, co do tréninkového programu přidat, ale spíše to, co (byť třeba dočasně) ubrat.

Zdravému pohybu, funkčnímu  silovému tréninku a škole KB5 zdar a sílu!

Máte-li zájem o FMS, kontaktujte nás zde!

Chceš-li být nejlepší, musíš trénovat pod vedením těch nejlepších. Kontaktuj nejbližší KB5 Gym!

Chystané akce a semináře!

[events_list]