Kettlebells pro bojová uměníPři cvičení bojových umění byla od pradávna snaha najít způsob tréninku, který by vedl k maximálnímu využití a zdokonalení všech aspektů, které má člověk k dispozici a potřebuje k boji – síly, rychlosti, flexibility,vytrvalosti, mentální a fyzické odolnosti, techniky a s tím spojené úspornosti a efektivity pohybu celého těla. Ideální se jevily metody, které v sobě zahrnovaly co nejvíce těchto aspektů a současně aby používané pohybové vzorce a použití těla jako celku byly obdobné jako při cvičení vlastních bojových technik. Pokud navíc v sobě skrývaly výrazný zdravotní efekt, šlo o ideální metodu tréninku.

Když jsem se poprvé seznámil se cvičením kettlebells (před necelými 3 lety), cvičení se mi líbilo, ale ještě jsem zdaleka nedokázal docenit všechno, co v sobě skrývalo. Také asi pod vlivem toho, co člověk znal dříve ze cvičení s běžnými činkama, případně na posilovacích strojích. Postupně jsem ale přicházel na to, že tahle metoda cvičení v sobě skrývá, pro cvičení bojových umění, spoustu zajímavých vlastností, které by bylo škoda maximálně nevyužít. Proto následovalo pořízení co nejvíce kvalitních materiálu o cvičení a nakonec i přihláška na instruktorský kurs v rámci školy KB5.

Co tedy cvičením s kettlebells pro bojová umění získáme?

Rčení co nejde silou, jde ještě větší silou asi zná každý. Nemusí sice každý souhlasit, ale rčení není příliš daleko od pravdy, fyzikální zákonitosti platí pro všechny, ať se nám to líbí nebo ne. Samozřejmě přílišné posilování na úkor dalších důležitých aspektů tréninku a zejména nevhodná metoda posilování izolovaných svalových skupin může vést k nadměrnému napětí ve svalech, celkové ztuhlosti, snižení plynulosti pohybu, rychlosti a zhoršení techniky.

Posilování těla jako celku je ale pro bojová umění naprosto nezbytným doplňkem a jeho správná metoda vede ke zvýšení síly jak maximální tak i vytrvalostní, nejen bez ztráty, ale naopak současně se zvýšením rychlosti, flexibility a s tím souvisejícím zlepšením techniky.Ze všech možných nástrojů se cvičení s kettlebells jeví jako ideální prostředek k získání síly pro bojová umění. Důvodem je zapojení celého těla, celého řetězce svalových skupin do jednotlivých cviků včetně správného dýchání, spojených velmi často do podobného pohybu, který provádíme při cvičení bojových technik. Umožnuje nám to také lépe nalézt a posílit slabá místa našeho těla, protože jak je známo, řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.

Kettlebells pro bojová umění2. Vytrvalost

Se silou při boji úzce souvisí i vytrvalost jejího použití. Nelze spoléhat pouze na krátkodobou maximální sílu. Schopnost bojovat intenzivně po určitou dobu je důležitá nejen v ringu při sportovním zápase. Musíme být schopni rozdat celou sérii úderů a kopů a překonat odpor soupeře při používání zápasnických technik, stejně tak odolat a ubránit se déletrvajícímu útoku. Vysoké opakování jednotlivých cviků s kettlebells jsou výbornou metodou pro získání vytrvalostní síly, dostatečné silové kapacity a anaerobního prahu. Schopnost dále intenzivně bojovat při vyčerpání aerobní kapacity může být často rozhodující. Každý zná asi ten pocit kdy lapá po dechu a sotva stojí na nohou. Znovu i tady je důležitou vlastností kettlebells stálé zapojení celého těla do cvičení i s vysokým počtem opakování.

 3. Odolnost – fyzická i mentální

Důležitou vlastností pro bojová umění je schopnost těla odolávat úderům, kopům, hodům, škrcením, pákám současně s překonáním pocitů bolesti apod. Jde tedy o souhrn fyzických i mentálních aspektů. Pro zlepšování těchto vlastností je v bojových uměních celá řada cvičení, ale i některé cviky s kettlebells mají v tomto svůj význam. Zejména ze začátku, než se cvičenec naučí zvládnout správně technicky pohyb, je vystaven nepříjemným až bolestivým tlakům na předloktí, které také prověří jeho mentální odolnost a naučí ho přijímat bolest. Navíc dochází k pravidelnému otužování a zvyšování tvrdosti a odolnosti paže.

 4. Bojová specifičnost

Veškerý doplňkový program, který je přiřazen k vlastnímu tréninku bojových technik, by měl co nejlépe napomáhat bojovým dovednostem, síle a rychlosti prováděných technik. Cviky s kettlebells svou dráhou pohybu a zapojením celého těla jsou velmi blízko výbušným pohybů při úderech, kopech a zápasnických technikách, cviky tedy vykazují vysoký stupeň použití pro bojová umění a lze je snadno převést a použít pro bojové techniky.

Kettlebells pro bojová umění 5. Účinnost

Cvičební program jako jsou kettlebells, který napomáhá bojovým dovednostem se samozřejmě automaticky stává velmi efektivním. Každé bojové umění hledá účinnou metodu tréninku a efektivní provedení pohybu, aby se dosáhlo maxima při minimálním vynaložení energie. Výsledek cvičení s kettlebells, jeho vliv na kvalitu cvičení bojových technik a relativně krátký čas, který je potřeba na vlastní cvičení pro dosažení tohoto zlepšení je pro mě až překvapující a považuji ji za jednu z nejúčinnějších doplňkových tréninkových metod pro bojová umění a z hlediska posilování za vůbec nejlepší.

O autorovi: Petr Kreml (KB1), instruktor čínského bojového umění Tang Lang (styl kudlanky) z Brna se zaměřením na tradiční volný boj (zhongji sanda), www.kungfubrno.cz