kettlebells, clubbells, činkyKettlebells, TRX, sandbagy, clubbells, horké novinky moderního funkčního tréninku! Cvičení s nimi momentálně “letí”, ale zlí jazykové tvrdí, že se jedná jen o dočasné módní výstřelky, po kterých za pár let neštěkne ani pes. Je tomu opravdu tak?

Klasik praví: “Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem. Copak je něco, o čem se dá říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo už celé věky, bylo to na světě dávno před námi!” (Kaz.). Platí to i pro v současné době populární nástroje “moderního” silového a kondičního tréninku?

Odpověď je nasnadě – s podobným náčiním se cvičí často už celá staletí. Nástroje podobné kettlebells jsou zdokumentovány x set let zpět, TRX jsou de facto vylepšené gymnastické kruhy (byť pro jiné cviky a účely), clubbells patří mezi klasické náčiní např. indických systémů silového a kondičního tréninku.

V našem rozsáhlém archivu odborné literatury jsme našli i následující krásnou pasáž o posilování, mj. i tréninku s populárními sandbagy, a to v knize téměř 140 let staré… a navíc české! Následující citace pochází z knihy Základové tělocviku (1873) od Dr. Miroslava Tyrše, náčelníka pražského Sokola:

posilování se sandbagemCvičení s břemeny jest důležitým doplňkem cvičení na nářadí. Kdežto na každém nářadí toliko tíži vlastního těla překonáváme a tudíž nám přibývá jen po tu míru, pokud k přemožení tíže této jí zapotřebí máme: tož můžeme břemeny sílu svou i nad míru tuto značně vyvinouti. Břemena taková mohou býti podoby přerozličné. Sem spadají těžké činky, silné železné tyče, těžké koule, pytle s pískem naplněné a podobné.

Co se cvičení pytlemi, pískem, anebo je-li na snadě, obilím neb hrachem naplněných týče, mají tu výhodu, že se takto naučíme zvedati též břemena nepříručná a že jimi vydatně sílíme svaly trup vzpřimující, jinakým tělocvikem poněkud zanedbané.

Cvičení s těžkýma pytlem obmezuje se ovšem nejvíce na nakládání jich na ramena a opětné jich dolů spouštění. Pytlů lehčích též k házení a chytání lze užíti. K tomuto konci postaví se cvičenci v kruh dosti prostranný a pytel jednou k levé, pak k pravé straně se hází a chytá. Házení to může se díti buď obouruč neb jednoruč, což i o chytání platí. Podobně můžeme házeti na před a na zad (přes hlavu).
Pokud by pytle pískem naplněny byly musí být ovšem kožené a pak teprve plátnem obšité, jinak snadno zhoubným zdrojem prachu se stanou.

Dr. Miroslav Tyrš a a jeho Sokoli, r. 1864

Dr. Miroslav Tyrš a a jeho Sokoli, r. 1864

Kettlebells, TRX, sandbagy, clubbells… Nic nového pod sluncem!

Chceš se lépe hýbat, dostat do kondice, zesílit? Na nic nečekej a začni hned teď!

Chystané akce a semináře!

žádné plánovaná akce

Sdílení