Fridolín Hoyer

Fridolín Hoyer (1868-1947) stál u kolébky většiny silových sportů. Nebyl to ledajaký boxer s tvrdým úderem, ale jeho život by stál za filmové či televizní zpracování a neskromně můžu dodat, že by nám jej kdekdo z ciziny mohl závidět. Nebyl to žádný vymlácený svalovec, ale inteligentní a schopný obchodník s cvičením a zdravým životním stylem.

Fridolín Hoyer se narodil v poměrně chudých poměrech v Praze v roce 1868. Mezi osmi sourozenci si musel vydobýt své místo k životu. Učil se kotlářem a mostařem v pražské Rustonce, jedné z prvních strojírenských fabrik v Karlíně. Jako mladý jinoch vstoupil do karlínského Sokola a všestranně se věnoval tehdejšímu cvičení. Holdoval lehké atletice, šermu a pod vedením cvičitele Juliuse Grumlíka zápasil. Fascinoval jej svět siláků předvádějících se v karlínském varieté. Silovým sportům v Sokole moc nepřáli. Považovali je za cirkusovou zábavu nehodící se do Tyršova dědictví. Proto se svými přáteli Josefem Balejem a Josefem Soukupem založil Fridolín Hoyer v roce 1894 Klub atletů Žižkov, který následujícího roku přejmenovali na 1. těžkoatletický klub Žižkov. K tomuto období se váže kouzelná historka.

Fridolín HoyerTěžcí atleti si nechali ve smíchovské Tatrovce udělat jednoruční činku úctyhodné váhy. Na Žižkov ze Smíchova jí vezli na příruční kárce. Cesta byla dlouhá a hospod mnoho, častěji se zastavovali, aby si odpočali a doplnili tekutiny. Při té příležitosti se v pražských výčepech objevila nová zábava. Činku postavili na noviny a soutěžili, kdo činku jednou rukou zvedne a noviny vytáhne. Téměř nikomu se to nepodařilo, až v jedné hospodě přišla číšnice Mařenka a se slovy „Chlapi co tu blbnete?“ sebrala činku do jedné ruky a odnesla ji do kuchyně. Na její počest byl ihned pokřtěna činkou „Mařenkou“. (Mimochodem, nachází se ve sbírkách oddělení dějin tělesné výchovy a sportu v Národním muzeu v Praze).

Počátky silových sportů stály na pomezí mezi cirkusem a sportem. Legrace to však nebyla. Vykládalo se, že Fridolín Hoyer žongloval třemi desetikilovými železnými koulemi. Pánové, zkuste to někdo. Do této společnosti siláků a zápasníků přinesl Fridolín Hoyer první kožené boxerské rukavice. Veřejnost však boxu nepřála, považovala jej za příliš krutý. První veřejný zápas spatřila Praha v Plodinové burze v roce 1910, kdy konečně c. k. úřady povolily exhibiční zápas mezi Fridolínem Hoyerem a Němcem Waldemarem Sandem. Zápas probíhal pod přísným dohledem policie. Boxeři nesměli vést údery do obličeje a případné objevení krve bylo záminkou k ukončení zápasu.

Fridolín Hoyer ještě před první světovou válkou založil školu tělesné kultury, kde pěstoval i zdravotní tělocvik. První tělocvičnu otevřel na Karlově náměstí a později ve sklepních místnostech hotelu Zlatá husa na Václavském náměstí. Jeho způsob kondičního cvičení byl na svou dobu obdivuhodný. Syn Jiří se narodil s křivicí a lékaři prorokovali jeho invaliditu. Táta si jej vzal do parády tak, že v roce 1912 se Jiří stal mistrem Evropy v boxu ve střední váze.

Do Hoyerovi školy začali chodit filmové a divadelní hvězdy, aby se udržely v dobré fyzické kondici. Setkávali se zde s policisty poté, co Hoyer vyhrál, jak bychom dnes řekli, tender na udržování fyzické zdatnosti policejního sboru. To vše přilákalo pražskou smetánku do Hoyerovy tělocvičny. Stínovému boxu se věnovaly i ženy. Není proto divu, že do Zlaté husy našel brzo cestu i módní fotograf František Drtikol, který zde nacházel objekty pro své nejen ženské, ale i mužské akty.

Mladý Jiří Hoyer pracoval v otcově podniku a styk s uměleckou branží jej vynesl mezi filmové herce. Nebyl i bez hudebního nadání a vedle sportu se věnoval zpěvu. Byl například členem tehdy velmi populární kabaretové skupiny Červená sedma.

Ještě jedna věc stojí rozhodně za zmínku. V letošním roce vzpomínáme 70. výročí atentátu na říšského protektora R. Heydricha [článek je z r. 2012, pozn. KB5] . V době okupace se Hoyerova škola stala místem konspirativních schůzek. Jiří byl zapojen do ilegálního hnutí v organizacích V boj! a Jindra. V tělocvičně přespali roku 1942 po atentátu na Heydricha parašutisté Gabčík a Kubiš.

Po válce byla škola znárodněna a přejmenována na T. j. Zdraví. Jiří Hoyer, sice nikoliv jako majitel, zde pracoval prakticky až do své smrti v roce 1974.

Pánové a dámy scénáristi a dramaturgové. Zde je unikátní a velmi přitažlivý námět, který je plný siláků, sličných žen, módních fotografů. Vypiplat s nemocného syna mistra Evropy v boxu, zapojit se do odboje za 2. světové války, to vše stojí za povšimnutí. Hrdinů zase tolik nemáme.

Fridolín Hoyer

O autorovi: PhDr. Tomáš Grulich, původním povoláním historik se specializací na moderní dějiny a národnostní vztahy. V současné době člen Senátu PČR za ODS, člen Výboru pro záležitosti EU (specializace migrace, ochrana hranic, azyl a další záležitosti vnitra a justice) a předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí. Člen zastupitelstva Prahy 12.

Foto: TJ. ZdravíeSbírky.


 

Chceš se hýbat lépe, dostat se do kondice, zesílit?

Pošli nám email pomocí formuláře níže a rezervuj si zkušební lekci ZDARMA!

• Krok 1: Rozhodni se, do kterého KB5 Gymu se chceš přijít podívat. Nepotřebuješ žádné speciální oblečení ani vybavení – stačí tričko, kraťasy, tenisky anebo bos.

• Krok 2: Rezervuj si lekci ZDARMA. Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti či kondice – jen chuť se sebou něco dělat. Domluv se na první lekci ještě dnes! 

    Jméno a příjmení

    Tvůj email

    V kterém KB5 Gymu chceš přijít na zkušební lekci ZDARMA? (Praha 3, Brno, Hradec Králové, Zlín, Bratislava, Nitra).

    Chystané webináře, semináře, certifikace a další akce!