Podpořte prosím svůj gym!

Díky!

Přátelé, kamarádi, pokud je pro vás cvičení dle naší metody i info, které dlouhá léta sdílíme, přínosné, podpořte prosíme darem na účet váš/vámi vybraný gym, jak můžete, aby nezkrachoval a nemusel zavřít!

  • Centrální KB5 Gym/KB5 Gym Praha 3: 2800760955/2010
  • Funkční trénink Praha: 2300769531/2010
  • KB5 Gym Bratislava: SK05 8360 5207 0042 0707 1277
  • KB5 Gym Brno:1267539034/3030
  • KB5 Gym Liberec: 3161149053/0800
  • KB5 Gym Hradec Králové: 2500817980/2010
  • KB5 Gym Nitra: IBAN: SK90 7500 0000 0040 2070 2067 BIC: CEKOSKBX
  • KB5 Gym Praha 9:162920002/5500

Děkujeme z celého srdce! Vaši instruktoři

PS: Originální poděkování, ke kterému jsme přifařili kettlebell, aby to bylo prostě tematický, bude jasnější po shlédnutí tohoto majstrštyku níže! Enjoy!

PPS: Původně jsme chtěli dát na děkovačku růžovou kočičku s modrou mašlí, ale nikomu to neříkejte, ju!