Školné 2x týdně/3 měsíce [POUZE PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY]