Školné 3x týdně/1 měsíc [POUZE PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY]