Školné 2x týdně/1 měsíc [POUZE PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY]