Školné 3x týdně/3 měsíce [POUZE PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY]