Dana a Miloš Škorpilovi: Jak cvičit i v pozdějším věku a běhat co nejrychleji, co nejdále, s co nejmenší námahou