Nedostatek fyzické aktivity je spojen s vyšším rizikem závažných následků COVID-19: studie 48 440 dospělých pacientů