Pavel Macek: O životosprávě v tom nejširším slova smyslu