Testy pohybu a nápravná cvičení: FMS

Testy pohybu a nápravná cvičení: FMS

Motto: „Nejdříve se hýbejte správně, teprve poté se hýbejte často!“

Jedním z klíčových principů funkčního tréninku je teze, že nelze „vršit fitness na dysfunkci“.

KB5.cz nabízí komplexní otestování fundamentálních pohybových vzorců, odhalení asymetrií, dysbalancí, testy aktivní flexibility, mobility a funkce stabilizačního systému díky série několika jednoduchých „testů“ a nápravu pomocí následných kompenzačních cvičení.

Odhalte vaše limitace, odstraňte „brzdy“, ať můžete jet dlouho a na plný plyn!

  • Functional Movement Screenodhalení slabých článků řetězuodstranění asymetrií a dysbalancí
  • náprava fundamentálních pohybových vzorců (dřep, výkrok… )
  • zlepšení mobility kotníků, kyčlí, hrudní páteře, ramen
  • posílení hlubokého svalového stabilizačního systému
  • prevence zranění a zlepšení sportovních dovedností a výkonů

Functional Movement Screening pohybu zahrnuje:

  •  osobní pohovor s klientem (sportovní anamnéza)
  •  analýzu pohybu klienta pomoci série jednoduchých testů
  •  nápravná cvičení a jejich systém procvičování
  •  doporučení pro další trénink
  •  odkazy na doporučenou literaturu

Cena: 1.499,-Kč

Retest a návazná kompenzační cvičení: 499, – Kč, kompletní retest 999,- Kč.

Volejte na 778 058 815, pište praha at kb5.cz, nebo využijte formulář níže!

Tvůj e-mail (nutné zadat - prosíme 2x překontrolovat!)

zpráva

KB5 Intro Kit