Cvičenie doma

Co jsi dnes cvičil(a) TY?
JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Wed 05. Aug 2015 7:20:31

Trening od 05.00 do 06.05 h
resety, potom 3 série po 3 op. s 20 kg kettlebelmy obojručné premiestnenie následne military pres, potom drepy a zhyby na úzko
5 sérii po 3 op. s 24 kg kettlebelmy obojručné premiestnenie následne military pres, potom drepy a zhyby na úzko, 1 séria 8 op s 20 kg kettlebelmy obojručné premiestnenie následne military pres, potom drepy,
swingy 24 kg kett. formou tabaty 20 s a 10s odcičené celkovo 7 kôl,
Mŕtve ťahy na jednej nohe s 24 kg. kett. 3 série po 5 op., pulóver s 24 kg 3s po 5 op, príťahy 24 kg. kett. k brade 3 s po 8 op.
Dutá pozicia, hard plank, hypertenzie, L - sit - všetko v supersérii celkovo 3 série
Mobilita, oceľové kĺby, studená sprcha....studňa

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Thu 06. Aug 2015 8:12:54

Trening od 05.00 h do 06.00 h
Tabata 20 - 10 s - angličáky, dynamické kliky, drepy s výskokom, horizontálne príťahy TRX, uderianie proti odporu gumenných expanderov, brucho-biciklovanie, hard plank - celkovo 6 krát
goblet drepy 24 kg kett. 3 s po 6 op, príťahy na TRX na biceps 3 s zhadzované do maxima, výtlaky na TRX triceps 3 série zhadzované do maxima.
Mobilita, oceľové kĺby, studená sprcha zo studne

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Fri 07. Aug 2015 17:26:31

Tréning v práci - resety
- trénované v silovej klietky nasledovným spôsobom 3 op. v každej sérii po každom opakovaní odložené do zarážky na cca 2 sekundy a urobené ďalšie opakovanie maximálne rýchlo- zarážky nastavené asi do 2 tretín pohybu. Potom nasledovala posledná séria supmaximálne držanie to znamená že som si naložil 120% maxima a podržal som to v polovici rozsahu pohybu cca. 15 sek.
Mŕtve ťahy so zarážiek vo výške kolien 5 sérii - 80, 90, 100, 110 a 120 kg - potom supmaximálne držanie 150 kg
Drepy so zarážiek - 5 sérii - 80, 90, 100, 110 a 115 - supmaximálne držanie 140 kg
Benchpress so zarážiek 5 sérii - 75, 85, 95, 105 a 110 kg - supmaximálne držanie 124 kg
tlaky s veľkou činkou so zaražiek v sede 5 sérii - 45, 50, 55, 60 a 66 kg - supmaximálne držanie 74 kg
zhyby na úzko podhamatom so záťažou - 4 s po 3 op max rýchlo - 10, 12, 14, 16 a 18 kg
kľuky na bradlách so záťažou - 4 s po 3 op max rýchlo - 14, 16, 18, 20 a 24 kg
zdvíhanie nôh vo vise 3 s po 10 op, hypertenzie 3 spo 10 op, dutá pozícia 3 s po 15 s, hard plank 3 s po 15 sek, mosty 3s po 8 op,
mobilita, oceľové kĺby
Celkom dobrá makačka:D

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Fri 21. Aug 2015 19:01:31

Dnešný tréning od 05.00 h do 06.15 h skúsil som troska iný tréning, ktorý mi poradil kolega v práci a celkom sa i zapáčil takže ho budem cvičiť častejšie.
NOHY - A1- bulharský drep s 20 kg. kett, A2 - odloženie 20 kg kett. a bulharské drepy s výskokom. A1 - 6s 3 op, A2 6 s 3 op,
B1 - výpady s 20 kg kett , B2 - izometrické držanie vo výpade približne v polovici rozsahu pohybu cca. 10 sek, B1 - 4s 5 op a potom 6 op nasledovalo B2 teda 4s po 5 izometrických držaní
C1 - pohárové drepy s 24 kg kett, C2 - výpady v chôdzi bez záťaže do zlyhania C1 - 3 s po 10 op, C2 3s do zlyhania nepočítal som
Chrbát - A1 - mŕtvy ťah na jednej nohe s 24 kg. kett, A2 - skoky z miesta do diaľky, A1 - 6s 3 op, A2 6 s 3 op,
B1 - zhyby na hrazde na úzko nadhmatom, B2 - izometrické držanie vo vise približne v polovici rozsahu pohybu cca. 10 sek, B1 - 4s 5 op a potom 6 op nasledovalo B2 teda 4s po 5 izometrických držaní
C1 - hypertenzie na fittlopte, C2 - príťahi na TRX do zlyhania, C1 - 3 s po 10 op, C2 3s do zlyhania nepočítal som
Hrudník A1 - floor pres s 24 kg kett. + pripevnený 4 kg kotúč, A2 kliky na úzko s tlesknutím,A1 - 6s 3 op, A2 6 s 3 op,
B1 - diamantové kliky, B2 izometrické držanie v kliku približne v polovici rozsahu pohybu cca. 10 sek, B1 - 4s 5 op a potom 6 op nasledovalo B2 teda 4s po 5 izometrických držaní,
C1 - pulóver s 24 kg kett, C2 - kliky na TRX do zlyhania C1 - 3 s po 10 op, C2 3s do zlyhania nepočítal som
Ramená A1 cean + military pres s 24 kg kett, A2 výrazový tlak s 24 kg kett, A1 - 6s 3 op, A2 6 s 3 op,
B1 - kliky v sojke, B2 - izometrické držanie kliku v stojke približne v polovici rozsahu pohybu cca. 10 sek, B1 - 4s 5 op a potom 6 op nasledovalo B2 teda 4s po 5 izometrických držaní,
C1 - rozpažo vačky s 12 kg činkami, C2 - face pull na TRX C1 - 3 s po 10 op, C2 3s do zlyhania nepočítal som
To je všetko viacej som už nevládal nabudúce si to rozdelím na Nohy, ramená a chrbát hrudník + nijaké cviky na parie čo som neodcvičil týmto systémom.

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Sun 23. Aug 2015 14:24:59

Resety, boxovanie do vreca cca 10 min
Mŕtvy ťah - 7 sérii po 3 opakovania maximálne rýchlo s minimálnymi prestávkami záťaž som stupňoval a to nasledovne 66 kg, 76 kg, 806kg, 96 kg, 106 kg, 110 kg a 114 kg potom som ubral 20% z váhy a maximum opakovaní teda 5 opakovaní bez straty rýchlosti
Drepy s veľkou činkou istým systémom 70, 80, 90, 94, 98, 102, 110 a kg posledná séria ubranie 20% a maximum opakovaní teda 7 opakovaní
Floor press tým istým systémom 70, 78, 84, 86, 90, 94, 100 kg posledná séria ubranie 20% a maximum opakovaní teda 6 opakovaní
Military pres s veľkou činkou tak isto 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 posledná séria ubranie 20% a maximum opakovaní teda 5 opakovaní
Zhyby na úzko podhmatom so záťažou 4 série po 3 opakovania 5, 10, 15, 15 kg
Kľuky na bradlách so záťažou 4 série po 3 opakovanou 5, 10, 15, 15 kg
Všetko v super sérii - zdvíhanie nôh vo vise, hypertenzie, príťahy veľkej činky ku brade na široko 40 kg, mosty a predné a zadné mosty na krk 3 série po 10 op,
chôdza po štyroch dopredu a dozadu 2 level cca. 4x po 2 minúty, stojka na hlave bez opory cca 3 x po 20 sekún
Nakoniec oceľové kĺby 3 série
Potom som išiel s manželkou na plaváreň a tam so si zaplával intervalovo 24 dlžiek 25 m bazénu a to tak že jedna dĺžka bazénu kravlom naplno a jedna dĺžka prsiami kľudným tempom, potom nasledovala výrivka a finito na tento deň možnože večer ešte potrénujem niaké pády a kotúľe alebo techniky Wing chun ale to tu už nebudem

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Tue 25. Aug 2015 7:46:59

Trening od 05.00 do 06.10 h- Intervalové skákanie na švihadle 6 intervalov 40-30, boxovanie kopanie do vreca 15 min, resety
Drepy na úzko 1 s- 20 op, Polovičné drepy 1 s 10-10 op, drepy na jednej nohe 3 s 7-7op, 7-6, 6-6
Zhyby na široko 1 s 15, zhyby na úzko nadhmatom 3 s - 10, 9, 7 op, diamantové kliky 1 s 18op, falošné kliky na jednej ruke 3 s 9-9, 9-8, 8-8, polovičné klikyv stojke s oporou 1 s - 15 op, celeé kliky v stojke s oporou 3 s 8, 7, 7 op, dvíhanie pokrčených nôh vo vise 1s 20 op, dvíhanie vytretých nôh vo vise 3 s 15, 13, 13 op, mostíky s rukami na lavičke 1 s 12op, celé mostíky 3s 8,7,7op
V superériach dutá pozícia s vystretými rukami, hard plank, plank na ľavej a potom na pravej ruke(všetko cca po 15 sek), hypertenzie 10x, Oceľové kĺby 3x, Nakoniec sudená sprcha zo studne. Dnešný tréning bol tak trošku light ale aj to treba. Ešte cez deň pridám dačo v práci a večer techniky wing chun.

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Sat 29. Aug 2015 15:32:13

trening od 06.30 h do 07.30 h intervalové skákanie na švihadle 6 intervalov po 40 sek a 30 sek prestávka resety,
ketttlebel komplexy rebrík 1,2,3,4,5,6,5,4,3,3,2,1 a to nasledovne všetko s 24 kg kettlebelmy: obojručné silové premiestnenie následne military pres, odloženie kettlebelov do zámku a urobenie drepu po tom zhyby na hrazde nadmatom uplne na uzko všetko cvičené vyššie uvedeným rebríkom.
TGU 5x po 1 op na každú stranu
Nasledovalo 5 sérii swingov s kett. 10,11,12,13,14,a 15 op.
Dutá pozícia, hard plank, hypertenzie po 3 krát
Na koniec treningu 3 x cviky s treningu väzňa 2 - oceľové klby
Studená sprcha zo studne
To je všetko :D

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Sun 30. Aug 2015 12:30:31

Trening od 07.00 do 08.10 h- Boxovanie kopanie do vreca 15 min, resety
Drepy s do pomocou TRX 1 s- 10-10 op, Drepy medzi dverami 1 s 7-7 op, drepy na jednej nohe 2 s 6-6 op, 6-6 op
Zhyby na široko 1 s 16, zhyby na úzko nadhmatom 2 s - 10, 9 op, zhyby na jednej ruke s dopomocou druhou rukov 1s 3-2 op, falošné kliky na jednej ruke 3 s 9-9, 9-9, 7-7, polovičné klikyv stojke s oporou 1 s - 16 op, celeé kliky v stojke s oporou 3 s 7, 7, 7 op, dvíhanie vytretých nôh vo vise 3 s 10, 10, 10 op, celé mostíky 3s 7,7,7op
V superériach dutá pozícia s vystretými rukami, hard plank, hypertenzie 10x, Oceľové kĺby 3x, Cvičenie na drevennom panakovi cca 15 min. Nakoniec sudená sprcha zo studne. Potom som bol ešte so synom na bicykli viezol som ho vzadu na detskej sedačke 20 km po cyklistickom chodníku.

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Tue 01. Sep 2015 15:33:57

trening od 06.30 h do 07.30 h intervalové skákanie na švihadle 6 intervalov po 30 sek a 20 sek prestávka, foam roller, resety,
ketttlebel komplexy rebrík 1,2,3,4,5,5,4,3,2,1 a to nasledovne všetko s 24 kg kettlebelmy: obojručné silové premiestnenie následne military pres, odloženie kettlebelov do zámku a urobenie drepu po tom zhyby na hrazde nadmatom uplne na uzko všetko cvičené vyššie uvedeným rebríkom.
TGU 5x po 1 op na každú stranu
Nasledovalo 6 sérii trhov s kett. po 5 op. na každú ruku
Dutá pozícia, hard plank, hypertenzie po 3 krát
Na koniec tréningu 2 x cviky s treningu väzňa 2 - oceľové klby

JOZEF999
Posts: 48
Joined: Wed 08. Jul 2015 19:58:11

Re: Cvičenie doma

Post by JOZEF999 » Sun 06. Sep 2015 9:58:26

trening od 07.30 h do 87.30 h intervalové boxovanie do vreca 7 intervalov po 30 sek a 20 sek prestávka, foam roller, resety,
ketttlebel bear cvičené nasledovne 2 kett. 24 kg. 1x premiestnenie potom 1 press, 1 x premiestnenie 2 presy, 1 x premiestnenie 3 presy, potom 3 drepy a potom 3 zhyby na úzko striedanie úchopu podhmatom alebo nadhmatom - toto cele som odcvičil 7 krát.
Nasledovalo 6 sérii swingov s kett. po 11 op.
Dutá pozícia, hard plank, hypertenzie p 3 krát
Na koniec tréningu 2 x cviky s treningu väzňa 2 - oceľové klby
Viac som nezvládol včera som bol na dni otvorených dverí pivovaru vo Veľkom Šariši a po 6 neapasterizovaných trinástkach pivách sa moc dobre necvičí :D

Post Reply