Page 32 of 33

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Fri 14. Jul 2017 7:30:51
by mrkva
13.07.2017 – č. 483
Chôdza: 80 min, Mobilita
- 3 kolá: Tuck Front Lever: 10 s, Tuck Front Lever Raise: 10x, Tuck Back Lever: 10 s, Headstand: 20 s, Wall handstand: 20 s, Pike Push up: 12x
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Sat 15. Jul 2017 7:09:23
by mrkva
14.07.2017 – č. 484
Chôdza: 60 min, Mobilita
- 3 kolá: Drepy s výskokom: 10x, Výpady s výskokom: 10x, Bulharské drepy: 10x, One Leg Bridge: 10x, Assisted Pistols Squat: 3x, Hlboké drepy: 30, One Leg Calf Raises: 10x
- Wall sit: 30 s
- Knee Raises: 3x10
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Sun 16. Jul 2017 15:10:26
by mrkva
16.07.2017 – č. 485
- Chôdza: 60 min, Mobilita
- 3 kolá: Zhyby nadhmat: 5x, Horizontálne príťahy (kruhy, podložené nohy): 10x, Dipy (kruhy): 5x, Floor Press (2x30 kg JČ): 10x, Pseudo Push up: 6x, Superman: 12x
- Pullover (36 kg JČ): 3x12
- Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Tue 18. Jul 2017 7:08:44
by mrkva
17.07.2017 – č. 486
Chôdza: 80 min, Mobilita
- 3 kolá: Tuck Front Lever: 10 s, Tuck Front Lever Raise: 10x, Tuck Back Lever: 10 s, Wall handstand: 20 s, Headstand: 20 s, Pike Push up: 12x
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Thu 20. Jul 2017 7:21:02
by mrkva
19.07.2017 – č. 487
Chôdza: 60 min, Mobilita
- 3 kolá: Drepy s výskokom: 10x, Výpady s výskokom: 10x, Bulharské drepy: 10x, One Leg Bridge: 10x, Assisted Pistols Squat: 3x, Hlboké drepy: 30, One Leg Calf Raises: 10x
- Wall sit: 30 s
- Knee Raises: 3x10
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Sat 22. Jul 2017 17:01:02
by mrkva
22.07.2017 – č. 489
- Mobilita
- 3 kolá: Tuck Front Lever: 10 s, Tuck Front Lever Raise: 10x, Tuck Back Lever: 10 s, Stojka na hlave (joga): 20 s, Stojka na rukách s nohami na stene: 20 s, Pike Push up (nohy na vyvýšenej podložke): 10x
- Strečing Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Sun 23. Jul 2017 15:32:31
by mrkva
23.07.2017 – č. 490
Mobilita
- 3 kolá: Drepy s výskokom: 10x, Výpady s výskokom: 10x, Bulharské drepy: 10x, Krátke mostíky na jednej nohe: 10x, Assisted Pistol Squat: 3x, Hlboké drepy: 30x, Výpony na jednej nohe: 10x
- Wall sit: 30 s
- Knee Raises: 3x10
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Wed 26. Jul 2017 7:29:08
by mrkva
25.07.2017 – č. 491
Chôdza: 80 min, Mobilita
- 3 kolá: Zhyby nadhmatom (hore sa chvíľku podržať): 5x, Horizontálne príťahy (na kruhoch, nohy podložené, trup v rovine): 10x, Dipy (na kruhoch s vytáčaním dlaní): 5x, Kliky (striktné, pomaly nadol a výbušne nahor): 10x, Pseudo Push up (ruky viac dozadu, vyššia náročnosť): 6x, Superman (hore podržať a pritiahnuť ruky ako pri zhybe a zaťať): 12x
- Pullover na kruhoch: 3x12
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Thu 27. Jul 2017 6:58:20
by mrkva
26.07.2017 – č. 492
Chôdza: 60 min, Mobilita
- 3 kolá: Tuck Front Lever: 10 s, Tuck Front Lever Raise: 10x, Tuck Back Lever: 10 s, Wall handstand: 20 s, Headstand (joga): 20 s, Pike Push up (nohy na stoličke): 8x
Strečing, Studená sprcha

Re: Log - Cvičenie na doma

Posted: Fri 28. Jul 2017 7:27:55
by mrkva
27.07.2017 – č. 493
Chôdza: 60 min, Mobilita
- 4 kolá: Drepy s výskokom: 10x, Výpady s výskokom: 10x, Bulharské drepy: 10x, One Leg Bridge: 10x, Assisted Pistols Squat: 3x, Hlboké drepy: 30x, One Leg Calf Raises: 10x
- Wall sit: 30 s
- Knee Raises: 3x10
Strečing, Studená sprcha